06

Đập heo đất

Khen thưởng Học sinh có thành tích trong phong trào Hội khỏe phù đổng

Phát thưởng Hội thi làm Lồng đèn trung thu cấp trường

Tặng quà Cây mùa xuân cho các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn